+90 (312) 441 93 93 | selcukpalaoglu@gmail.com | English

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

PROF. DR. SELÇUK PALAOĞLU (www.selcukpalaoglu.com) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

PROF. DR. SELÇUK PALAOĞLU olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; hizmetlerimden yararlanabilmeniz, onayınız halinde kampanya ve yeniliklerimiz hakkında sizlere duyuru sunmak, öneri ve şikayetlerinizi depolamak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, daha iyi ürünler sunmak gibi amaçlarla kişisel verilerinizi web sitesi, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

PROF. DR. SELÇUK PALAOĞLU olarak henüz müşterimiz olmamış gerçek veya tüzel kişiliklerden elde edilen veriler de dahil olmak üzere, veri sorumlusu olarak telefon yolu ile, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kayıt altına alınabilir, saklanabilir, güncellenebilir, zaman aralığında kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

Hastalarımızın hizmet ve ürünlerimizden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, PROF. DR. SELÇUK PALAOĞLU iş geliştirmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

PROF. DR. SELÇUK PALAOĞLU, söz konusu kişisel verilerinizi açık rıza ve onayınıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak şartıyla yurt içinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup-ortak şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimiz kişisel verilerin korunması yönünde sizlere talebiniz halinde: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, işlenen bilgilerin neler olduğunu, kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığı gibi bilgileri vermekle yükümlüdür. Kişisel verilerin yanlış olması durumunda ve buna bağlı düzeltme isteği geldiğinde veya verilelerin silinmesi istenildiğinde bunları sağlamakla - bu işlemi paylaşım yapılan 3.kişilere de bildirmekle yükümlüdür. Kişiler bu verilerin bir kopyasını alabilir ve kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme hakkına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri görüş ve soruları ile için bizimle iletişime geçebilir.

Ünvan: PROF. DR. SELÇUK PALAOĞLU
Telefonu: +90 (312) 441 93 93
Vergi Dairesi: Hitit
Vergi Numarası: 7200043133
Adresi: Cinnah Caddesi, Hava Sokak, No:2/3, Çankaya, Ankara
Eposta: selcukpalaoglu@gmail.com

Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çeşitli çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.